O mne

Záleží mi na tom, aby ste rozumeli svojim právam

Váš úspech v každodennom živote, či už pracovnom alebo súkromnom, je mojím najvyšším cieľom. Som si však vedomá, že úspech nie je produktom náhody, ale tvrdej práce. V dnešnom zložitom svete má pritom výhodu ten, kto má dobré informácie. Preto Vám poskytnem kvalitné právne poradenstvo, vďaka ktorému sa nestratíte v zložitom labyrinte práv a povinností a ktoré Vám dá výhodu správnych informácií v správnom čase.

 

Postupujem transparentne

Komunikujem s Vami férovo, jasne a aktívne. To platí ako o podmienkach našej spolupráce (vrátane cien za jednotlivé právne služby), tak aj o všetkých krokoch pri poskytovaní právnej služby. Je pre mňa dôležité, aby ste za svoje peniaze dostali skutočnú hodnotu a výstup, ktorému budete rozumieť a ktorý Vám skutočne pomôže vyriešiť Vašu situáciu.

 
 

JUDr. Jana Fajnorová

Advokátka

Právo som začala študovať, pretože ma už od detstva viedla silná potreba po spravodlivosti. To prenášam aj do svojej práce, pričom mi nestačí, aby bola práca hotová, musí byť stopercentná.

Už počas vysokej školy som začala pracovať v advokátskej kancelárii, kde som sa zamilovala do advokácie a zistila som, že mi ako jediné právnické povolanie ponúka úplnú slobodu konať tak, ako to považujem za správne. Zároveň ako advokát musím „vedieť všetko“, vyznať sa v rôznych oblastiach a neustále študovať, čo ma odmalička bavilo. Po škole preto moje kroky automaticky viedli do advokátskych kancelárií, kde som viac ako 5 rokov vykonávala prax advokátskeho koncipienta.

V roku 2019 som úspešne zložila advokátsku skúšku a stala som sa spolupracujúcou advokátkou významnej bratislavskej advokátskej kancelárie.

Počas svojho pôsobenia som sa venovala najmä občianskemu, obchodnému a správnemu právu. Skúsenosti som získala v oblasti pracovného práva, práva nehnuteľností, práva obchodných spoločností, vymáhania pohľadávok a zastupovania klientov pred súdmi a správnymi orgánmi. Podieľala som sa na poskytovaní komplexného právneho poradenstva pri výstavbe priemyselného parku, pri spravovaní nájomných vzťahov klientov v bytových aj nebytových priestoroch.

Teraz všetky nazbierané skúsenosti a vedomosti uplatňujem vo Váš prospech.

Štúdium:

Trnavská univerzita v Trnave – Právnická fakulta (Mgr.)
Trnavská univerzita v Trnave – Právnická fakulta (JUDr.)

Špecializácia:

– Občianske právo
– Obchodné právo
– Správne právo
– Pracovné právo
– Spory
– Právo nehnuteľností

Jazyky:

– slovenský a anglický