Vymáhanie pohľadávok

Ak ste sa dostali do situácie, že ste požičali peniaze a dlžník ich nevrátil, predali ste tovar, odovzdali ste ho kupujúcemu a nedostali ste kúpnu cenu alebo ste zákazníkovi poskytli službu a na svoju odmenu stále bezvýsledne čakáte, takúto situáciu Vám pomôžem vyriešiť zákonnou formou vymáhania pohľadávok.

Čo pre Vás zabezpečujem

Postup

Vypíšete základné údaje do formulára na tejto stránke.

(uveďte, prosím, výšku Vašej pohľadávky a základné informácie o tom, na základe čoho táto pohľadávka vznikla – napr. pôžička, nezaplatená faktúra a pod.)

2. E-MAILOVÁ OBJEDNÁVKA

E-mailom si dohodneme, akú službu, v akom rozsahu, za akú cenu a v akom termíne Vám poskytnem a čo v prípade, ak bude potrebné zastupovať Vás na súdnom pojednávaní. Zohľadním všetky Vaše podmienky a špecifické požiadavky. 

 

3. DOKUMENTY A FAKTÚRA

Pripravím a e-mailom Vám pošlem plnomocenstvo na zastupovanie pri vymáhaní Vašej pohľadávky, ktoré podpíšete a pošlete mi ho poštou. Ja v dohodnutom termíne pristúpim k mimosúdnemu vymáhaniu pohľadávky, prípadne na základe dohody pripravím návrh na súd. Zároveň Vám doručím riadnu faktúru na úhradu dohodnutej ceny za poskytnutú právnu službu. Cenník a poplatky

Za zaslanie bežnej mimosúdnej výzvy dlžníkovi na splnenie vymáhanej pohľadávky, prípravu a podanie štandardného návrhu na vydanie platobného rozkazu a prípravu a podanie štandardného návrhu na vykonanie exekúcie (do 10 položiek – napr. faktúr alebo zmlúv a do 1000 EUR istiny) mi zaplatíte celkovo len 40 EUR ako administratívny poplatok za spracovanie pohľadávky. Zvyšok mojej odmeny, vo výške podľa vyhlášky 655/2004 Z.z., zaplatí Váš dlžník ako trovy právneho zastúpenia. 

V uvedenej cene nie sú zahrnuté súdne poplatky, ktoré zaplatíte za vydanie platobného rozkazu a za udelenie poverenia exekútorovi.

Konečnú cenu za konkrétnu právnu službu si vždy individuálne dohodneme pred poskytnutím objednanej služby tak, aby ste vopred vedeli, koľko Vás služba bude stáť. Ak máte o moje služby záujem, oslovte ma, za opýtanie nič nedáte.

Napíšte mi

Kontaktný formulár

Ak máte záujem o službu vymáhania pohľadávok alebo sa potrebujete len niečo spýtať, vyplňte formulár alebo ma kontaktujte na e-mailovej adrese fajnorova@fajnorova.sk 

JUDr. Jana Fajnorová

Advokátka

Právo som začala študovať, pretože ma už od detstva viedla silná potreba po spravodlivosti. To prenášam aj do svojej práce, pričom mi nestačí, aby bola práca hotová, musí byť stopercentná.